Nikdy není
pozdě

Svatba
bez obřadu
 

Na Zlatém
jezeře

Divadelní postupová přehlídka DOSPĚLÍ DĚTEM 20 . - 22. 5. 2022
39. ročník krajské postupové přehlídky amatérského divadla, neprofesionálních souborů dospělých hrajících pro dětii s možností nominace či doporučení na národní přehlídku Popelka Rakovník.
PROPOZICE PRO ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY:

Dospělí dětem 2022

 39. ROČNÍK OBLASTNÍ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO DIVADLA PRO DĚTI

NOVÝ BOR  20. – 22. května 2022

 Základní ustanovení

Novoborská přehlídka Dospělí dětem je koncipována jako česká soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a mládež s možností nominace na Rakovnickou Popelku a současně jako dílna divadla pro děti a mládež. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznávání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti.

Hlavními cíly přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti a mládež s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti.

Přehlídku pořádají z pověření Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA Praha, město Nový Bor ve spolupráci s Kulturou Nový Bor,s.r.o.  a Divadelním spolkem NOPOĎ Nový Bor.

Hlavním organizátorem je   Kultura Nový Bor,s.r.o.   

V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím, rozpravy a diskuze k případným nesoutěžním inspirativním představením. Podle možností mohou být realizovány tematické semináře.

Vymezení účasti divadelních souborů a jejich inscenací          

Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z České republiky s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi pro děti a mládež.

Inspirativní části programu přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory s inscenacemi pro děti a mládež, a to jak profesionální, tak amatérské, bez omezení druhového, žánrového, věkového aj. Podmínkou účasti je kvalita a inspirativnost jejich inscenací.

Výjimku z výše vymezené účasti na přehlídce lze připustit zařazením absolventských představení posluchačů dlouhodobých vzdělávacích projektů (např. Kurzu divadelní režie), pokud to dovolí ekonomické a organizační podmínky.

 Způsob výběru inscenací na oblastní přehlídku

 Účast souboru na oblastní přehlídce v Novém Boru:

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské postupové přehlídky (výběru), která umožní realizaci výběru inscenací pro národní přehlídku POPELKA v Rakovníku. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady. 

Odborné poroty krajských postupových přehlídek či výběrů mohou nominovat jednu a doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky Popelka Rakovník 2022

Uzávěrka doručení přihlášek je 20.4.2022. K přihlášce je třeba připojit níže předepsané přílohy. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně požadovaných příloh.

 S přihláškou je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

- osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.;

- textovou předlohu inscenace;

- slovo o souboru do programové brožury;

- slovo o autorovi (autorech) do programové brožury;

- fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci, pokud jsou k dispozici;

- technické podmínky realizace představení;

 

 

Rozhodnutí o programu oblastní přehlídky

 Program oblastní přehlídky Dospělí dětem stanoví programová rada na základě:

- podaných přihlášek

- technických podmínek realizace představení;

Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů.

Novoborská přehlídka  Dospělí dětem  počítá s maximálně 6 inscenacemi z toho s maximálně 6 v soutěžním programu. Pokud nebude 6 soutěžních bude doplněna inscenacemi inspirativními.

 

Závěrečná ustanovení

 Dospělí dětem se uskuteční v Městském divadle v Novém Boru.

Se soubory zařazenými do programu oblastní přehlídky uzavře pořadatel přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v Novém Boru. Pořadatelé spatřují v účasti souborů po celou dobu trvání přehlídky jednu ze základních podmínek její smysluplnosti a jsou proto připraveni souborům tuto účast umožnit.

Soutěžní představení bude hodnotit odborná porota. V závěru přehlídky budou oceněny nejlepší výkony a inscenace. Bude vyhlášena případná nominace a doporučení nejlepších inscenací k účasti na Popelce Rakovník – Festivalu amatérského divadla.

Kontakt na pořadatele

Kultura Nový Bor, s.r.o.

Ilona Rejholcová

Revoluční 480

473 01 Nový Bor

Telefon 487 726 755 / 605 351 041

Mail: grafik@kulturanb.cz

         divadlo@kulturanb.cz

web: www.divadlonb.cz

 

PŘIHLÁŠKA PRO SOUBORY

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE K účasti na:

DOSPĚLÍ DĚTEM 2022 Nový Bor 20. – 22.5.2022

39. ročník krajské postupové přehlídky dospělých hrajících pro děti

 

SOUBOR

Název souboru: ………………………………………………………adresa: ……………………………………………………………….

PSČ: ……………………………………………………web stránky souboru: ……………………………………………………………

Tel:.........................................................kraj:……………………………….....

Jméno vedoucího souboru:……………………………………………………………..

telefon:……………………………….e-mail: ………………………………………………..

 

INSCENACE:

Název: ……………………………………………………………………………………………..

Autor:………………………………………………………………………………………………překladatel:…………………………….

Dramatizace, úprava apod.:……………………………………………………………..režie: ……………………………………..

Osoby a obsazení………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délka představení (bez přestávky):………………Přestávka: ano – ne  Datum premiéry: ……………………….

Minimální čas na přípravu představení:…………………….na bourání…………………………………………………….

Vhodné pro diváky od věku: …………………….. Maximální počet diváků (pokud je omezen)………………..

 

HRACÍ PROSTOR:

Jeviště min. rozměr…………………………………………………..

Mimořádné technické vybavení (piano, praktikábly, tahy aj)……………………………..

 

INFORMACE K ÚČASTI:

Počet osob nezbytně nutných k realizaci představení celkem: ……………………………………………………….

Z toho hrajících………………………….dětí do 15 let ……………………………….

Předpokládaná výše nákladů na dopravu činí………………………………….

 

Ubytování:

20. – 21.5 počet:

21. – 22.5 počet:                                                                                                  ………………………………………..

                                                                                                                                 Podpis zástupce souboru                                                                                                                                             

 

 

Novinky