Výstavy


V rámci našeho divadla pravidelně pořádáme řadu výstav. Které z výstav u nás už proběhly a na jaké se aktuálně můžete těšit?JAN PAUL – Z NICOTY DO SVĚTLA
Vernisáž 07/05/ v 19h v kině v Novém Boru (současně bude zahájena i výstava v divadle)

V Novém Boru představuje významný solitér českého umění Jan Paul výběr obrazů z posledních let. V kině vystavuje obrazy figurální, v divadle pak rozměrnější plátna „abstraktní“. Obsahem jeho obrazů je vyjádření existenciálního napětí mezi bytím a nebytím, střet fyzického a duchovního s možností transcendence. Paul vnímá v pomíjivosti hmoty ono podstatné sdělení, nadčasové světlo, které není jen stopou barvy na plátně, ale duchovní energií vyzařující z malby. Pro Jana Paula je konečnost člověka jen branou k hlubšímu poznání a naplnění poselství evangelií.

Jan Paul, / 1956 Příbram / akad. malíř, výtvarný kritik a publicista

V dětství kreslil seriály, které publikoval časopis ABC. V letech 1979 – 1985 studoval na AVU v Praze v atelieru A. Paderlíka. Maloval, vytvářel objekty, instalace s použitím textu ve fotografii, a zabýval se projekty, které se týkaly otázek identity člověka. Od roku 2004 maluje prsty bez použití štětců. Kromě výtvarné tvorby (malba, grafika, sochařství, fotografie) se věnuje kurátorství výstav, výtvarné publicistice a kritice (RR, Kontexty, internet a tisk), psaní básní, hudebních textů a prózy (Deník pošetilého milence; 2006, O štěstí v umírání; 2011, Mrkací panenka, 2020). Zabývá se hudbou – zpěv, kytara, foukací harmonika. Je členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Žije a pracuje v Praze.

2024

leden – Štěpán Rak – fotografie
únor – duben: Architektura a Moc – Paláce Brasílie – ČVUT Praha
květen – červen: Jan Paul – obrazy
září – říjen:
listopad – prosinec:

2023

leden – březen: Janette de la Colette – obrazy: Čas štěstí
duben –  červen: Putovní výstava ZUŠ
srpen – září: František Dostál – srpen 1968
září  – říjen: Miroslav Huptych – J. A. Komenský
listopad – prosinec: Štěpán Rak – fotografie 

2022

leden-prosinec (na schodech) : Jiří Haidl a Josef Jirásek – fotografie
únor – březen : Stanislav Válek: výběr z tvorby
duben – květen: Eva Prokopcová – obrazy
červen – září: Stanislav Válek – obrazy
říjen – listopad: Jindřich Štreit – Kde domov můj
            David Macháček – Fotobásně
listopad – prosinec – Tomáš Bambušek – obrazy

2021

duben – říjen: Fotografie Jindřich Štreit – Vztahy
září-říjen: Kostýmy a design Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
listopad-prosinec: Obrazy – Jitka Němečková: Cestou k mé duši